print deze pagina

Zorgaanbod
Vivere Virium Thuiszorg werkt vanuit een holistische visie op zorg. In deze visie wordt de bewoner beschouwd als een psychosociale- somatische eenheid. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is en een eigen behoeftepatroon heeft. De zorg die aangeboden wordt bestaat uit:
Persoonlijke verzorging
Ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Basiszorg die bestaat uit hulp geven aan de zorgvrager bij het wassen en douchen, het aan- en uitkleden, het bed opmaken, het verzorgen van een maaltijd, boodschappen doen en het schoonhouden van de omgeving.
Verpleging
Medicatie geven en toedienen, injecteren, sondevoeding geven, zuurstof toedienen, zalven aanbrengen, bloedsuiker controle, wondverzorging zorgniveau 4, stomaverzorging, zwachtelen, blaasspoelen, katheteriseren (vrouw), verzorging PEG sonde en het meten van de bloeddruk.
Ondersteunende begeleiding


Begeleiding bij ziekenhuisbezoek, winkelcentrum, zwembad of andere uitjes. Hulp bij contacten met instanties.
Activerende begeleiding


Leren omgaan met een handicap.
Waakdiensten


In de nabijheid zijn van de zorgvrager bijvoorbeeld bij palliatieve zorg (zorg aan clienten met een ongeneeslijke aandoening in de laatste maanden, weken of dagen van hun leven).
Vivere Virium Thuiszorg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr: 27340253